ریکاوری هارد لب تاپ DELL

در برخی از مدل های لب تاپ DELL  به دلیل ایراد طراحی که در این دستگاه وجود دارد و بعد از مدتی کاربر با مشکل عدم شناسایی هارد لب تاپ و در مواردی دیگر هم با کندی هارد و یا بالا نیامدن سیستم عامل (ویندوز) لب تاپ مواجه می شوند چرا که در هنگام جابجایی و استفاده دستگاه در شرایطی قرار گرفته است که نیاز به تعمیر هارد و به تبع آن ریکاوری هارد احساس می شود

- به مشکلات بالا می توان دیتکت نشدن هارد

- و صدای تق تق هارد لب تاپ را که براثر ضربه ناگهانی

- و افتادن هارد دستگاه از ارتفاع

- و یا خوردن جسم سخت بر روی دستگاه را اضافه نمود که دراین شرایط می بایست هارد دیسک جراحی شده و اطلاعات را بازیابی نمود.

در تمام شرایط فوق که ذکر شد به کاربران توصیه می شود که بدون دستکاری هارد و قرار دادن هارد در اختیار افراد غیر متخصص به این مرکز مراجعه نموده تا با استفاده از بروزترین ابزارهای جراحی و بازیابی اطلاعاتی تمامی دیتاهای مورد نظر را بصورت کامل ریکاوری نموده و با همان پوشه بندی اولیه در اختیار گیرند.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 07:10